Giới thiệu

Lượt xem:


Trường mầm non SƠn ca được thành lập vào tháng 10/2006. Bước đầu nhà trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất